57% van de hoogsensitieve werknemers zit in een burn-out of heeft er een ervaren...

Er heerst nog zo veel onbegrip bij werkgevers over hoogsensitieve werknemers. Omgeven door een zweem van zweverigheid, terwijl de wetenschap zijn tanden inmiddels goed in dit thema heeft gezet. Hierdoor is er nu een schat aan waardevolle informatie beschikbaar gekomen. In mijn ogen een unieke kans voor werkgevers om hierop in te spelen. Je hebt nu eenmaal, of je het wil of niet, te maken met hoogsensitieve werknemers!

Uit onderzoek blijkt dat 20-30% van de mensen de eigenschap van hoogsensitiviteit heeft. Deze werknemers zijn extra gevoelig voor werksfeer en problemen in de bedrijfsvoering. Dat maakt dat ze vaak als eerste uitvallen en oververtegenwoordigd zijn in de ziekteverzuim cijfers. Uit onderzoek is ook gebleken dat hoogsensitieve werknemers gevoeliger zijn voor optimale werkcondities dan minder sensitieve werknemers. Dit betekent dat ze bovengemiddeld presteren bij een prettige en positieve werkcultuur. Wat zijn dan die eigenschappen die worden geassocieerd met hoogsensitiviteit?

 • Versterken en onderhouden van relaties
 • Analytisch vermogen, strategisch en tactisch reflectievermogen
 • Creativiteit en ‘out of the box’ denken
 • Zelfsturend en autonoom
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Samenwerkingsvermogen
 • Onderhandelingsvaardigheden en emotionele intelligentie
 • Organisatiesensitiviteit

Als werkgever is het dus verstandig aandacht te besteden aan deze belangrijke doelgroep in uw organisatie!

Voor wie?

Organisaties die een gezonde werkcultuur nastreven en persoonlijke ontwikkeling en groei van werknemers hoog in het vaandel hebben staan. Je merkt dat draagvlak voor door te voeren veranderingen in de organisatie afneemt. Toenemend ziekteverzuim en toenemende weerstand bij het uitvoeren van projecten. Je wil als werkgever graag het beste in je werknemers naar boven halen. Je werkt liever vanuit vertrouwen dan vanuit wantrouwen en controle. Dat is ook veel effectiever. Je gelooft in het menselijke potentieel van je organisatie en stimuleert graag persoonlijk leiderschap en effectiviteit. Persoonlijke ontwikkeling is een speerpunt in uw HR beleid. Ook voor voorlichting en training binnen het onderwijs.

Waarom?

Het (h)erkennen van hoogsensitieve werknemers biedt een werkgever twee belangrijke voordelen:

 • Vroegtijdige signaalfunctie dat er ‘iets’ binnen de bedrijfsvoering / bedrijfscultuur mogelijk niet in orde is. Door hier oog voor te hebben kun je verdere uitval voorkomen. Sturing op werksfeer komt de bedrijfsvoering in de hele organisatie ten goede;
 • Stimuleren van de positieve eigenschappen die worden geassocieerd met hoogsensitiviteit, hiermee een belangrijke impuls om de bedrijfsvoering en werkomgeving te optimaliseren. Heel belangrijk bij verandermanagement. Op deze wijze ambassadeurs creërend voor de rest van de organisatie.

Over de trainer

Tijdens mijn studie, ik ben opgeleid als neurobioloog en medisch bioloog, begon mijn passie voor wat mens en dier drijft. Hoe sturen hormonen en hersenen ons gedrag en hoe ontstaat stress? Na een korte carrière in de wetenschap stapte ik over naar een lange carrière binnen de overheid.  Voornamelijk in de functie van adviseur (milieu en later adviseur informatiemanagement). Sinds 2016 heb ik me gestort op mijn eigen praktijk op het gebied van hoogsensitiviteit en succes. Inmiddels coach ik (1 op 1), verzorg trainingen, workshops en lezingen op het gebied van hoogsensitiviteit, stress en succes. Ik zie hoogsensitiviteit als een eigenschap die zorgt voor een verhoogd bewustzijn. Werknemers met dit verhoogde bewustzijn worden vaak vergeleken met kanaries in een kolenmijn. Als de werksfeer ‘vergiftigd’ raakt zijn zij vaak de eersten die uitvallen. Ik geloof in het potentieel van deze groep mensen, die vaak, in mijn ogen, onterecht worden weggezet als kwetsbaar. Juist door hun omgevingsbewustheid zijn zij voor onschatbare waarde voor organisaties. Hun talenten optimaal benuttend om de rest van de organisatie te inspireren maar ook als voorwaarde voor effectief leiderschap. Wat anderen over mij zeggen:

 • “Heel open en eerlijk, veel kennis van HSP en ook allerlei tools hoe hiermee om te gaan”
 • “Guus geeft handvatten om in te zien wat jij nu echt belangrijk vindt, om realistische doelen te stellen en daardoor meer plezier te kunnen ervaren”
 • “Een heel open en prettige houding, weet een gevoel van veiligheid te creëren in de groep. Weet tijdens ieders persoonlijke verhaal de juiste vragen te stellen om de ander op een dieper niveau te laten nadenken, of een andere zienswijze te onderzoeken. Geeft ruimte aan hoe de dag zich ontwikkeld, kwaliteit bieden is belangrijker dan het programma te volgen.”
guus-21

Aanbod

Als trainer op het gebied van effectiviteit en sensitiviteit bied ik verschillende trainingen aan. Bedoeld om effectief gebruik te maken van de sensitiviteit binnen uw organisatie. Ik kan me voorstellen dat je als werkgever het belang van goed functionerende werknemers die lekker in hun vel zitten inziet. Stel je eens voor hoe investeren in deze doelgroep de bedrijfsvoering ten goede komt en het ziekteverzuim naar beneden brengt. De eerste stap is dan; hoe herken je hoogsensitieve werknemers, waar zitten ze in de organisatie? Vervolgens is het fijn handvatten te krijgen deze groep optimaal te ondersteunen zodat de organisatie optimaal gebruik kan maken van hun talenten en kan anticiperen op hun valkuilen. Geïnteresseerd? Ik bied trainingen aan die zich richten op het herkennen, erkennen en stimuleren van de hoogsensitieve professional. Voor zowel werkgevers als werknemers als ook binnen het onderwijs.